jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
BURDĄG

Wieś położona przy drodze Jedwabno - Pasym, ok. 6 km na północ od Jedwabna.
W środku wsi jest jezioro "Burdądzkie" o powierzchni 39,2 ha.
W miejscowości się znajdują:
1. Lokal gastronomiczny "Karczma Jagienka"
2. Gospodarstwa agroturystyczne: "Tadaj" i "Janina"
3. Ośrodek wypoczynkowy Instytutu Farmaceutycznego - 30 miejsc
4. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
5. Sklep spożywczo-przemysłowy
6. Bar "Kubuś"
7. Cmentarz - czynny
8. Pole namiotowe
9. Hodowla koni
Występuje zabudowa letniskowa.HISTORIA MIEJSCOWOśCI

Pierwsze wzmianki o miejscowości Burdąg sięgają roku 1383, kiedy to wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein wydał przywilej dla tego regionu. Nadawał on "wiernym Nikolausowi i Johannesowi z Bartek" na prawie chełmińskim 10 łanów ziemi przy jeziorze Burgelin (jezioro Burdądzkie) wraz z prawem wolnego połowu ryb w tym jeziorze. Kolejne przywileje osadnicze nadawano chłopom, dzięki czemu powstała wioska. 18 lipca 1536 r. książe Albert Hohenzollern wydał przywilej przyznający Janowi Trzeciakowi prawo prowadzenia karczmy.
Sprawozdanie wizytacyjne z 1579 r. wymienia następujących chłopów chełmińskich zBurdąga: Gadlo - 2 łany ziemi, Sallah - 2, Jurreck - 6, Bartoffski - 5 i 3, Jadofski 5 i 1, Vistolla - 4, Tiburtius - 4, Kama - 4, Paloko - 2, Czelustka - 2, Stepann - 2, Kruczo - 4, Bartok - 6, Minnsko - 2, Grosla - 2, Jacob - 2, Jandreny - 2 łany.
W spisie urzędowym z 1602 r. Burdąg jest wymieniany jako wieś posiadająca 80 łanów ziemi i jeszcze 13 łanów zagospodarowanej dodatkowo. Natomiast w latach 1684-1685 Burdąg posiadał już 93 łany. Spis katastralny z 1717 r. mówi o 37 gospodarzach posiadających łącznie 80 łanów ziemi. W roku 1822 wieś posiadała 93 łany 12 mórg i 44 pręty ziemi. W Burdągu zamieszkiwało wówczas 38 chłopów, między innymi sołtys Jakob Dignaß.

Zdjęcia: Iza Zapadka


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory