jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
w Jedwabnie
ul. 1 Maja 37
tel 0896213473
gci_jedwabno@gci.info.plCzym się zajmujemy:

- Pomoc w sporządzeniu CV, listów motywacyjnych, podań, ulotek
- Bezpłatne drukowanie dokumentów aplikacyjnych
- OFERTY PRACY (lokalne, krajowe i zagraniczne sieci EURES)
- Informacja o programach dotacyjnych dla sołectw, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów ogłaszanych przez fundacje
- Udostępniamy gry, programy i książki edukacyjne dla absolwentów, osób bezrobotnych i poszukujących pracy
- Realizujemy sprawy Gminy Jedwabno z zakresu kultury fizycznej, sportu, organizacji pozarządowych i wolontariatu
- Obsługujemy program PFRON "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące tereny wiejskie"

Prowadzimy:

- Punkt Informacji Turystycznej
- Punkt Informacji o Unii EuropejskiejProwadzimy szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla osób bezrobotnych oraz kursy komputerowe dla dzieci. W sali Centrum odbywają się zajęcia Klubu Integracji Społecznej działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnie.Gminne Centrum Informacji działa w ramach Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Jedwabnie. Współpracujemy z: Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Punktem Europe Direct w Szczytnie, Europe Direct Warmia i Mazury - Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie, Lokalną Organizacją Turystyczną Powiatu Szczycieńskiego, Kurpiowską Organizacją Turystyczną w Ostrołęce, Stowarzyszeniem ProPublico Bono w Szczytnie, Stowarzyszeniem "Towarzystwo Przyjaciół Jedwabna"i wieloma innymi...

Jeśli chcesz wiedzieć co aktualnie dzieje się w Centrum zapraszamy na stronę internetową
www.gci.info.pl/jedwabno

INTERNETOWE CENTRUM EDUKACYJNO - OŚWIATOWE
w Jedwabnie
ul. 1 Maja 37, pok. 2Oferujemy:
- Bezpłatny dostęp do Internetu
- Projekcje multimedialne na dużym ekranie
- Szkolenia poprzez platformę internetową
- Multimedia edukacyjne dotyczące nauki języka angielskiego
- Materiały dydaktyczne dla młodzieży z zakresu szkoły ponadgimnazjalnejInternetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe działa we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jedwabnie.Serdecznie zapraszamy!


Godziny pracy:
Poniedziałek, wtorek, środa 9:00-17:00
Czwartek, piątek 12:00-20:00


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA

".$row[data]." ".$row[godz]."
"; echo "".$row[od].": ".$row[tresc]."

"; } } ?>
Dodaj Nowe
Oczekujących: 23


Strona ta jest nieoficjalną stroną Gminy Jedwabno. Jest prowadzona przez osoby prywatne. Zapraszamy do współpracy i przesyłania aktualności.
Przy wykorzystywaniu materiałów ze stronki wymagane jest podanie źródła.
Copyright (c) 2000-2005 Karol Biernacki jedwabno.com
 
statystyki www stat.pl