jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7

Realizacja projektu Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN

Do aktywnych świat należy - szkolenie sportowe

dzieci i młodzieży z terenu gminy JedwabnoPodobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2013 r., na terenie gminy Jedwabno organizacje pozarządowe miały okazję realizować szereg wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym. Wszystko za sprawą konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy, ogłoszonego przez Wójta Gminy Jedwabno, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury i sztuki. W rezultacie tego konkursu do realizacji wybranych zostało siedem ofert, na kwotę ogólną dotacji, przyznawanej ze środków samorządu - 40 tys. zł. Działania dotyczące sportu realizowały w roku bieżącym dwa podmioty: Klub Sportowy ZRYW Jedwabno oraz Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN, działający przy Zespole Szkół w Jedwabnie. Dofinansowanie przez gminę zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe przyczynia się do rozwoju pasji, zainteresowań, rozwoju mieszkańców, jak rówienież szeroko pojętej aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Przedsięwzięcie realizowane przez UKS BOCIAN pod nazwą Do aktywnych świat należy obejmowało szkolenia sportowe dla mieszkańców gminy. W ramach tego projektu w okresie od kwietnia do listopada 2013 r. odbywały się zajęcia z dyscyplin, takich jak piłka nożna, koszykowa, siatkowa oraz aerobik, prowadzone na kompleksie sportowym "Orlik" oraz na terenie Zespołu Szkół w Jedwabnie. Ich uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum w Jedwabnie oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Szkolenia w Jedwabnie są wzorcową metodą zagospodarowania czasu wolnego w sposób aktywny i ciekawy. Zajęcia sportowe kształtują nie tylko ciała, ale także umysły młodych mieszkańców. Sport zapewnia dzieciom harmonijny rozwój i kształtuje zdrowe nawyki związane z aktywnością fizyczną, co w przyszłości pomaga utrzymać ciało w dobrej formie. Działania podejmowane przez UKS BOCIAN po raz koleny udowadniają, że istnieje potrzeba realizacji właśnie takiej formy zajęć pozalekcyjnych. Wszystkie formy szkoelniowe miały swoich zwolenników. Łączenie w projekcie udział wzięło 48 osób w wieku 7-18 lat. Dla uczestników była to zabawa, radość, ruch, a także nauka współpracy w grupie i odskocznia od rutyny dnia codziennego. Dzieci miały zapewnioną profesjonalną opiekę instruktorów, pod których czujnym okiem trenowały swoje ulubione dyscypliny sportowe.

Realizacja zadania nie mogłaby odbyć się bez finansowego wsparcia ze strony Gminy Jedwabno. Dzięki uzyskanej dotacji oraz wkładowi własnemu UKS BOCIAN możliwe było zapewnienie kadry trenerskiej oraz odpowiedniego sprzętu sportowego do zajęć. Należy podkreślić, że nie bez znaczenia była praca członków UKS BOCIAN w ramach tego zadania, którzy swoją pracę wykonywali w ramach umów wolontariackich.


Grupa AEROBIK i instruktorka Dominika Wyszyńska.
Grupa PIŁKA NOŻNA, wraz z trenerem Marcinem Zapadka.
Tekst: Izabela Zapadka - Koordynator projektu.


**********************************


Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP

27 maja 2012 r.


W niedzielę, 27 maja 2012 r. w miejscowości Głuch na terenie gminy Wielbark, odbyły się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gmin Jedwabno i Wielbark. Gminę Jedwabno reprezentowały następujące jednostki: OSP Jedwabno, OSP Nowy Dwór, OSP Szuć, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (dziewczęta) z OSP Szuć, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (chłopcy 12-16 lat) z OSP Szuć oraz najmłodsi - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (chłopcy do 12 lat) z OSP Jedwabno. Jak co roku mieliśmy okazję zobaczyć prezentację drużyn w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojowe.


Zawody OSP - dorośli


Zawody OSP - MDP


Drużyna chłopców z OSP Jedwabno, którzy nie ukończyli jeszcze lat 12, zrobiła ogromne wrażenie na zabranych widzach. Przygotowaniem chłopców do zawodów zajęli się członkowie OSP Jedwabno - Marcin Zapadka oraz Krzysztof Ważny. Podczas zawodów chłopców asekurowali dorośli członkowie tej drużyny. Należy nadmienić, że młodzi strażacy wykonywali sztafetę na przeszkodach dla dorosłych strażaków (ściana, równoważnia!), podczas gdy grupa wiekowa 12-16 lat prezentowała się na przeszkodach dla dzieci i młodzieży. Młodzi strażacy ochotnicy z orgomnym przejęciem uczestniczyli w pierwszych w ich życiu tego typu zawodach. Był zapał i pozytywna energia. Były też łzy!


Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

Dorośli:
Miejsce I - OSP Nowy Dwór,
Miejsce II - OSP Jedwabno,
Miejsce III - OSP Szuć.

Młodzież i dzieci:
MDP - chłopcy do lat 12: OSP Jedwabno.
MDP - chłopcy 12-16 lat: OSP Szuć.
MDP Dziewczęta - OSP Szuć.

W czasie zawodów przyznane zostały medale i odznaczenia. Srebrny medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Pan Marek Trędowski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno, brązowy medal Za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Pan Henryk Gorząch z OSP Szuć oraz Nadleśnictwo Jedwabno.W przyszłym roku zawody odbędą się na terenie gminy Jedwabno.


Tekst i zdjęcia: Izabela Zapadka

**********************************WIOSENNY WIOSKOWY TURNIEJ ORLIKOWY

15 kwietnia 2012 r.


W niedzielę 15 kwietnia 2012 r. na Kompleksie Boisk ORLIK w Jedwabnie odbył się WIOSENNY WIOSKOWY TURNIEJ ORLIKOWY. Impreza skierowana była do społeczno?ci Gminy Jedwabno podzielonej regionami zamieszkiwania, z zaleceniem, aby w każdej drużynie na boisku podczas rozgrywek znajdował się przynajmniej jeden zawodnik w wieku do 16 lat, aby dać szansę udziału młodszym, wybijaj?cym się ponad przeciętno?ć graczom.

W turnieju udział wzięło 7 zespołów, które rozegrały mecze systemem każdy z każdym w dwóch grupach. Po zaciętych walkach w grupach, w których nie obyło się bez zawiło?ci (Kot wygrał z Szuci? 2:1, Szuć z Lipnikami 3:1, a Lipniki z Kotem 3:0) ostatecznym zwycięzc? była drużyna z Małszewa, która w zaciętym finale pokonała Szuć 3:2. Bramkę na wagę złota w ostatnich sekundach meczu strzelił Sebastian Sznajder, który wygrał jednocze?nie klasyfikację strzelców turnieju. Zadecydowała o tym dogrywka rzutów karnych pomiędzy trzema zawodnikami drużyny Małszewa! Bramkarzem turnieju wybrany został Jarosław Dymek z Małszewa, co nie było decyzj? łatw?, gdyż wraz z innym bramkarzem mieli podobny bilans wpuszczonych goli. Wyrazy uznania należ? się dla Pana Dariusza Piórkowskiego z Szuci, który również rewelacyjnie spisał się w roli bramkarza. Tytuł najmłodszego zawodnika otrzymał 11-letni Jakub Brejnak z Nowego Dworu. Drużyny otrzymały pami?tkowe dyplomy i puchary.

Klasyfikacja końcowa rozgrywek wygl?dała następuj?co:
I miejsce - Małszewo
II miejsce - Szuć
III miejsce - Lipniki
IV miejsce - Witowo
V miejsce - Kot
VI miejsce - Jedwabno
VII miejsce - Nowy Dwór

Kilka słów podsumowania od Marcina Zapadka, Animatora zatrudnionego do organizacji życia sportowego boisk ORLIK:

- Można stwierdzić, że zawody zostały ustawione pod Małszewo, jednak prawd? jest, że chłopaki którzy reprezentuj? t? miejscowo?ć w większo?ci zasilaj?, b?dĽ zasilali skład Zrywu Jedwabno oraz regularnie spotykaj? się na Orliku, gdy tylko maj? trochę wolnego czasu. Podobnie jest z chłopakami z Szuci oraz zajmuj?cych trzeci? lokatę Lipnik, którym czasami trzeba nawet zgasić o?wietlenie boiska, gdyż inaczej nie poszliby do domu i najchętniej spędzili noc na Orliku!Dziękujemy sponsorom!!!


W niedzielnym turnieju udział wzięło 7 najbardziej aktywnych miejscowo?ci gminy Jedwanmo, dlatego podziękowania kierujemy do Sołtysów, którzy w t? inicjatywę zaangażowali się oraz lokalnych Liderów społecznych, którzy zebrali drużyny sportowe.

Serdeczne podziękowania należ? się sponsorom - wła?cicielom miejscowych sklepów:
Pani Elżbiecie Worobiej - sklep ABC,
Panu Krzysztofowi Ważnemu - sklep Krzy?,
Pani Bożennie Buk - Wyrzykowskiej oraz Panu Wiesławowi Nideraus - sklep Lewiatan,
wszystkim powyżej wymienionym za wodę i napoje dla uczestników turnieju.

Specjalne podziękowania dla:
- Prezesa Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Jedwabnie Pana Ryszarda Dunajskiego
za pieczywo z naszej miejscowej Piekarni
- oraz Państwu Agnieszce i Jackowi Maksymowicz - wła?cicielom O?rodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego U MAKSIA w Brajnikach, którzy obdarowali uczestników pyszn? grochówk?.

Turniej zorganizowany został przez Animatorów Projektu Moje Boisko ORLIK 2012, zatrudnionych na obiekcie i finansowanych przez Warmińsko - Mazurski Szkolny Zwi?zek Sportowy oraz Gminę Jedwabno.Opracownie: Izabela Zapadka
Zdjęcia: Mateusz ArbatowskiRealizacja projektu

Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN
Aktywna młodzież na dobry pocz?tek - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Jedwabno to nazwa projektu zrealizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN, działaj?cy przy Zespole Szkół w Jedwabnie, w okresie lipiec - grudzień 2011 roku.

Całe przedsięwzięcie współfinansowane było ze ?rodków Urzędu Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Projekt zakładał zorganizowanie festynu sportowego, zajęć sportowych oraz wyjazdów studyjnych.

Działania rozpocz?ł Festyn Sportowy, który odbył się 9 lipca 2011 r. na stadionie sportowym w Jedwabnie. Nad cało?ci? przedsięwzięcia stała 20-osobowa grupa wolontariuszy i sympatyków UKS BOCIAN. Sukcesem okazało się zrealizowanie z wielkim rozmachem turniejów siatkówki plażowej, piłki nożnej i tenisa. W turniejach udział wzięło ponad 70 osób.

W ramach projektu w okresie wrzesień - grudzień odbywały się zajęcia sportowe z następuj?cych dyscyplin: piłka siatkowa oraz piłka koszykowa dla uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, gry i zabawy oraz zajęcia ogólnorozwojowe z podstaw gimnastyki i lekkiej atletyki dla uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jedwabnie oraz na kompleksie sportowym ORLIK. Ł?cznie w szkoleniach udział wzięło 84 uczniów.

Dla uczestników zajęć sportowych odbyły się dwa wyjazdy na mecze ligowych drużyn. 18 grudnia 18-osobowa grupa młodzieży wspólnie z opiekunami miała okazję kibicowania w Olsztynie podczas meczu Plus Ligi Indykpol AZS Olsztyn - Zaksa Kędzierzyn KoĽle. Natomiast 21 grudnia 16-osobowa grupa młodzieży pojechała do Gdyni na mecz Euroligi ASSECO Prokom Gdynia - Montepaschi Siena.

To pierwsza tego typu inicjatywa, zorganizowana na skalę całej gminy, maj?ca na celu propagowanie aktywno?ci fizycznej dzieci i młodzieży w czasie wolnym, stwarzaj?ca możliwo?ci do podniesienia ich poziomu sportowego oraz zorganizowania zaplecza materialnego do dalszych działań w tym kierunku.


Marcin Zapadka
Prezes Uczniowskiego Klubu BOCIANUczestnicy wyjazdu na mecz do Olsztyna
Uczestnicy wyjazdu na mecz do Gdyni
Najmłodsi uczestnicy zajęć sportowych


**********************************Realizacja projektu pn.
"W mazurskiej wsi Kot"

Stowarzyszenie Kotowskie Centrum Aktywno?ci Lokalnej "Omulew" zrealizowało w 2011 roku (przy wsparciu finansowym Samorz?du Województwa Warmińsko - Mazurskiego) projekt pt. "W mazurskiej wsi Kot". Dzięki dotacji 5 000,00 zł zrealizowano zadanie publiczne w zakresie aktywizacji społeczno?ci lokalnych na obszarach wiejskich: organizowanie pokazów, wystaw, wernisaży dzieł sztuki ludowej oraz innych osi?gnięć zwi?zanych z dorobkiem społeczno?ci lokalnej Warmii, Mazur i Powi?la.

Mieszkańcy sołectwa Kot od kwietnia do wrze?nia 2011 roku bezpo?rednio obcowali z rzemiosłem artystycznym. W międzyczasie systematycznie prezentowali swe dzieła w trakcie lokalnych imprez i udowodnili zarówno sobie jak i swym bliskim, iż nawet w małej mazurskiej wsi można spędzić konstruktywnie czas.

Pomysłodawcy projektu chcieli umożliwić mieszkańcom swego sołectwa aktywne spędzenie czasu i przygotowali różnorodne propozycje na ten sezon - warsztaty po?więcone wyrobom wikliniarskim, ceramicznych i bibułkowym. Dla wielu osób było to pierwsze zetknięcie z rzemiosłem artystycznym dzięki któremu odkryli, a następnie rozwinęli swe zdolno?ci. Twórczynie ludowe pokazały jak stworzyć dzieła sztuki z wikliny i kolorowej bibuły. W trakcie warsztatów ceramicznych (poprowadzonych przez pani? Urszulę Poryck? - Krawczewsk?) poszerzono umiejętno?ci zdobyte w trakcie ubiegłorocznych zajęć. Spotkania dla najmłodszych (dzieci i młodzieży) trwały przez cały okres wakacyjny. Z kolei w Wiosce Garncarskiej (w Kamionce koło Nidzicy) chętni nauczyli się toczyć na kole garncarskie formy ceramiczne. Nabyta wiedza została następnie przekazana kolejnym zainteresowanym osobom.

Wytwory uczestników (ceramika wykonana ręcznie i na kole garncarskim, wiklinowe kosze i bibułkowe kwiaty) przez ostatnie miesi?ce prezentowane były wielokrotnie. Pierwsza ekspozycja miała miejsce w trakcie wiejskiego festynu w Kocie i wzbudziła duże zainteresowanie w?ród uczestników festynu - arty?ci z dum? pokazywali najbliższym swe dzieła daj?c wszystkim okazję do obcowania z wytworami rzemiosła ludowego. Następnie wytwory pokazano na lokalnym gruncie - w trakcie XIX Dni Jedwabna i |więta Chleba. Zadanie które miało przede wszystkim na celu aktywizację ?rodowiska lokalnego doprowadziło nie tylko do aktywizacji czy też integracji miejscowej społeczno?ci poprzez zabawę i wspóln? pracę włożon? w realizację przedsiębiorstwa, ale i również pomogło w promowaniu wsi Kot - zarówno na terenie gminy Jedwabno jak i powiatu Szczytno w trakcie Dni i Nocy Szczytna i Powiatowych Dożynek w Wielbarku.

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu miały na celu podtrzymywanie i pielęgnowanie często zapomnianych już dzi? zawodów zwi?zanych z rękodziełem ludowym. Był to kolejny tego typu projekt zrealizowany przez mieszkańców wsi Kot, którzy próbuj? samodzielnie rozbudzić życie kulturalne na terenie swojego sołectwa.

W trakcie warsztatów z papieroplastyki (poprowadzonych przez Joannę Krzyżewsk?) mieszkańcy wsi Kot opanowali umiejętno?ci tworzenia najpiękniejszych polskich kwiatów.Warsztaty ceramiczne (poprowadzone przez Urszulę Poryck? - Krawczewsk?) trwały przez kilka miesięcy i uczestniczyły w nich aktywnie zarówno dzieci, młodzież jak i doro?li.

Warsztaty z wikliniarstwa przeprowadziła pani Wasielewska i były one tegoroczn? nowo?ci? przez co wzbudziły wielkie zainteresowanie w?ród mieszkańców sołectwa.


Zajęcia odbyły się w Wiosce Garncarskiej w Kamionce, w Pracowni Plastycznej i Pracowni Ceramiki Szlachetnej Aleksandry Krawczewskiej w Kocie.


Prace dzieci - KOTY

Tekst oraz zdjęcia: Aleksandra Krawczewska

Wyjazd sportowców na mecz

POLSKA - WĘGRY
W dniu 15 listopada 2011 r. odbył się wyjazd
15 osobowej grupy mieszkańców Naszej Gminy
na mecz Reprezentacji Polski w Pilce Nożnej do Poznania
(POLSKA - WĘGRY).
Celem wyjazdu było propagowanie aktywnego udziału
w wydarzeniach sportowych na arenie międzynarodowej.

Udział w nim wzięło:
4 seniorów drużyny Zryw Jedwabno
Daniel Włodkowski, Grzegorz Olszewski, Damian Mateusiak, Marcin Zapadka6 orlików
Brejnak Jakub, D?browski Konrad, Drężek Arkadiusz,
Potoczny Mikołaj, |ledzik Szymon, Wi?niewski Radosław

oraz 5 juniorów
Kowalczyk Patryk, D?bkowski Dominik, Dymkowski Piotr,
Trędowski Paweł, Zapadka Michał


Mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Reprezentacji Polski,
a uczestnicy wycieczki oprócz obejrzanego meczu mieli jeszcze okazję
do osobistego spotkania z zawodnikami i zebraniu od nich autografów.

Grupa z Jakubem Błaszczykowskim:Grupa z Robertem Lewnadowskim:
Wyjazd zorganizowany został przez Marcina Zapadka, jako wyjazd szkolny,
dzięki aprobacie i zgodzie Dyrekcji Zespołu Szkół w Jedwabnie,
wspieraj?cej wszelkie inicjatywy, które zgłaszamy,
za co jeszcze raz Serdecznie Dziękuję.

Marcin Zapadka

**********************************Realizacja projektu:

AKTYWNA MŁODZIEŻ NA DOBRY POCZˇTEK

- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy JedwabnoRealizuj?c zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN prowadzi następuj?ce zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży:
- Piłka koszykowa,
- Piłka siatkowa,
- Gry i zabawy,
- Zajęcia ogólnorozwojowe,
- Zajęcia z podstaw gimnastyki i lekkiej atletyki.
W ramach realizacji zadania odbęd? się trzy wyjazdy studyjne na mecze ligowych drużyn do Olsztyna i Gdyni.

Harmonogram zajęć sportowych:Zajęcia odbywaj? się na terenie sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Jedwabnie, w terminie 19 wrze?nia 2011 r. - 15 grudnia 2011 r. Udział w szkoleniach bior? uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jedwabnie oraz szkół ponadgimnazjalnych - zamieszkuj?cy gminę Jedwabno.

Zadanie realizowane jest przez Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN we współpracy z Zespołem Szkół w Jedwabnie, Gminnym O?rodkiem Kultury w Jedwabnie oraz wła?cicielami strony internetowej www.jedwabno.com. Projekt współfinansowany jest ze ?rodków finansowych Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN działaj?cy przy Zespole Szkół w Jedwabnie.


Tekst: Izabela Zapadka - Koordynator projektu

**********************************
II Turniej Orlika im. Premiera Donalda Tuska

w Jedwabnie
17 wrze?nia 2011 r. na kompleksie sportowym ORLIK w Jedwabnie odbył się II Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Turniej piłki nożnej dla chłopięcych 7-osobowych drużyn rozegrany został w dwóch kategoriach: 10-11 lat i 12-13 lat. Zwycięskim drużynom nagrody zostan? wręczone podczas uroczystego apelu w Zespole Szkół w Jedwabnie.

Instruktor sportowy: Marcin Zapadka

Sędzia: Józef Garbowski

Opieka medyczna: Elżbieta Pałasz

Zdjęcia: Marcin Zapadka

**********************************GMINA JEDWABNO POZYSKAŁA DUŻE PIENIˇDZE!
8 wrze?nia 2011 r. Gmina Jedwabno podpisała umowę o dofinansowanie projektu: Uporz?dkowanie gospodarki wodno-?ciekowej na terenach turystycznych Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Brajnickiego. W ten sposób Gmina pozyskała ponad 2,5 mln. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nasza gmina, jako jedna z dziewięciu, złożyła wniosek w tegorocznym konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, który organizowany był przez Wojewódzki Fundusz Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycja, która rozpoczęła się w maju tego roku, będzie jedn? z największych zadań realizowanych na terenie gminy. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej powstan? cztery przepompownie, a także wybudowane zostanie ponad 7,5 km. sieci kanalizacyjnej i wodoci?gowej. Inwestycja, której koniec zaplanowano na połowę 2013 roku, oprócz neutralizacji ?cieków bytowych z gospodarstw domowych, o?rodka wypoczynkowego i domków letniskowych, czyli ochrony zlewni jezior Brajnickiego i |więtajno, ma osi?gn?ć istotny cel projektu - zapewnienie mieszkańcom i turystom dostępu do wody pitnej o wysokiej jako?ci oraz zniwelowania ryzyka jej skażenia.

Więcej informacji oraz film z podpisania umowy dostępne s? tutaj:

wfosigw.olsztyn.pl


Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji tej inwestycji!!!
*************************************************
II miejsce reprezentacji gminy w zawodach sportowych

podczas Dożynek Powiatowych 2011 w Wielbarku

28 sierpnia 2011 r.


Jak każdego roku podczas Dożynek Powiatowych każda gmina wystawia drużynę do udziału w zawodach sportowych. W składzie tegorocznej reprezentacji gminy Jedwabno znaleĽli się:

- Marzena Januszkiewicz,
- Natalia Jasiukas,
- Izabela Włodkowska,
- Izabela Zapadka,
- Karol Biernacki,
- Krzysztof Maciejczuk,
- Sławomir Wełna,
- Marcin Zapadka.

Drużyna trenowała w miesi?cu sierpniu pod czujnym okiem instruktora Marcina Zapadka na kompleksie Orlik w Jedwabnie. W Wielbarku reprezentacja wzięła udział w konkurencjach sprawno?ciowych, takich jak: skakanie w worku, nalewanie wody do zbiornika na czas, rzuty do worka piłk? ręczn?, rzuty karne na bramkę, hula-hop (mężczyĽni), skakanka. Duże zainteresowanie wzbudziła konkurencja rzuty na bramkę, gdzie swoim talentem sprawno?ciowym mogli poszczycić się Wójtowie i Burmistrzowie z terenu naszego powiatu. Trzeba przyznać, że Wójt Gminy Jedwabno Pan Krzysztof Otulakowski poradził sobie z t? konkurencj? rewelacyjnie i doskonale bronił bramki. Natomiast pracownica Urzędu Gminy w Jedwabnie, Natalia Jasiukas, okazała się najlepiej strzelaj?c? gole spo?ród uczestniczek.

Drużyna z Jedwabna doskonale radziła sobie w konkurencjach przygotowanych przez Organizatorów, prowadz?c w punktacji przez całe rozgrywki. Duże zamieszanie wprowadziła ostatnia i najbardziej widowiskowa z konkurencji - skakanie na skakance jednocze?nie wszystkich członków drużyny. W klasyfikacji ostatecznie zajęli?my II miejsce!!! Lepsi okazali się tylko koledzy z Wielbarka.

Drużynie towarzyszyła grupa cheerleaderek z Gminnego O?rodka Kultury w Jedwabnie, działaj?ca pod okiem instruktor Barbary Żebrowskiej.A poniżej kilka zdjęć prezentuj?cych wieniec dożynkowy reprezentuj?cy gminę Jedwabno, wykonany przez Sołectwo Witowo oraz gminne stoisko, którym zarz?dzały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnikach oraz Ola z Kamil? ze Stowarzyszenia - Kotowskie Centrum Aktywno?ci Lokalnej OMULEW.
Zdjęcia: Elżbieta Mi?cierewicz-Otulakowska, Izabela Zapadka
Tekst: Izabela Zapadka***********************************

D N I    S Z U C I
13-15 sierpnia 2011 r.
Podczas pierwszego dnia imprezy w Szuci, 13 sierpnia br., odbyły się zawody kajakowe. W ramach przedsięwziećia mieli?my okazję obserwować zmagania firm z terenu powiatu szczycieńskiego oraz sołectw i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jedwabno. Sędziami zawodów, podobnie jak w roku ubiegłym, byli Izabela Zapadka i Sławomir Ambroziak.

W kategorii firmy udział wzięły cztery firmy z terenu naszej gminy oraz jedna firma ze Szczytna (Nadle?nictwo Szczytno). Mimo zapewnień Urz?d Gminy w Jedwabnie zrezygnował z udziału w zawodach. Wyniki prezentuj? się następuj?co:
I miejsce - Nadle?nictwo Jedwabno
II miesjce - Nadle?nictwo Szczytno
III miejsce - Bank Spółdzielczy Oddział Jedwabno
IV miejsce - "DEST" E. Worobiej
V miejsce - Transport Usługowy P. i T. Miecznikowscy


W kategorii sołectwa udział wzięły reprezentacje pięciu sołectw z terenu gminy. Ostateczna rywalizacja zakończyła się wynikami:
I miejsce - Sołectwo Kot
II miesjce - Sołectwo Nowy Dwór
III miejsce - Sołectwo Szuć
IV miejsce - Sołectwo Piduń
V miejsce -Sołectwo Witowo


W katgorii OSP udział wzięły tylko dwie OSP: Nowy Dwór i Szuć. Niestety mimo zapewnień dowództwa pozostałe OSP czyli Jedwabno i Burd?g zrezygnowały z uczestnictwa w zawodach.
I miejsce - OSP Szuć
II miesjce - OSP Nowy Dwór

FOTORELACJA Z IMPREZY DNI SZUCI


Zdjęcia: Natalia Bogucka, Anna Bogucka, Elżbieta Mi?cierewicz-Otulakowska, Maria Pyrzanowska
Tekst: Izabela Zapadka***********************************

Kompleks sportowy ORLIK w Jedwabnie składa się z boisk do piłki nożnej, siatkowej, koszykówki oraz tenisa ziemnego. Na obiekcie znajduj? się dwie szatnie z prysznicami, pokój instruktorów sportu, magazyn i toalety. Pierwsi korzystaj?cy z kompleksu byli zachwyceni. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tam co? dla siebie, a wielu mieszkańców naszej gminy przekona się do regularnego uprawiania sportu.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


F E S T Y N S P O R T O W Y

Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN

działaj?cego przy Zespole Szkół w Jedwabnie
Festynem sportowym 9 lipca 2011 r. UKS BOCIAN rozpocz?ł realizację projektu: AKTYWNA MŁODZIEŻ NA DOBRY POCZˇTEK - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Festyn odbył się w ramach obchodzonych w tym czasie Dni i Nocy Jedwabna 2011. Przedsięwzięcie współfinansowane było ze ?rodków Urzędu Gminy Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

W ramach Festynu przeprowadzone zostały trzy turnieje: piłkarski (3 kategorie), siatkówki plażowej (2 kategorie) i tenisa ziemnego (2 kategorie), niestety nikt nie zgłosił się do turnieju koszykówki.. Cała impreza miała miejsce na stadionie sportowym w Jedwabnie.

Sędziami rozgrywek byli:
- Arkadiusz Kopeć - piłka nożna do lat 11
- Jarosław Wilga - piłka nożna do lat 16
- Józef Garbowski - piłka nożna kadet/senior
- Adam Kowalczyk - siatkówka plażowa do lat 16, senior
- Michał Kulas - tenis ziemnyT U R N I E J P I Ł K I N O Ż N E J

Największym zainteresowaniem spo?ród rozgrywek ciszyła się piłka nożna. Ł?cznie zgłosiło się 9 drużyn. Wyniki prezentuj? się następuj?co:

Piłka nożna do lat 11

I miejsce - SZUĆ
II miejsce - JEDWABNO
Najlepszy zawodnik: Konrad D?browski (Szuć)


Piłka nożna 12-16 lat

I miejsce - WARMIAK TEAM
II miejsce - JWB SQUAD
III miejsce - SZUĆ
Najlepszy bramkarz: Krzysztof Skwiot (Warmiak Team)
Najlepszy zawodnik: Rafał Krajza (Szuć)
Najlepsza zawodniczka: Karolina Barańska (Szuć)


Piłka nożna kadet/senior

I miejsce - BARCA ZDZISŁAWA (Pasym)
II miejsce - KOMBINAT BUDOWLANY (Jedwabno)
III miejsce - NIEWAŻNE (Jedwabno)
IV miejsce - SAMBA (Lipniki)
Najlepszy bramkarz: Kamil Mi?cierewicz (Nieważne)
Najlepszy zawodnik: Sławomir Foru? (Barca Zdziaława)T U R N I E J S I A T K Ó W K I P L A Ż O W E J

Nowo?ci? na terenie gminy Jedwabno było zorganizowanie turnieju siatkówki plażowej, takiego z prawdziwego zdarzenia. Każdy kto był na Festynie potwierdzi opinię, że Organizatorom udało się to całkowicie!
Większo?ć pracy wykonała firma Transport Usługowy Panów Waldemara i Pawła Miecznikowskich (którzy od dawna s? Członkami Wspieraj?cymi UKS BOCIAN!), sił? r?k prezesa UKS BOCIAN - Marcina Zapadka oraz Wójta Gminy Jedwabno Pana Krzysztofa Otulakowskiego, który zgodził się, aby boisko na stadionie powstało. Dziękujemy także Zarz?dowi KS Zryw, że nie wyraził przeciwko inicjatywie sprzeciwu! ;P

Wyniki w tej konkurencji przedstawiaj? się w sposób następuj?cy:

Pika siatkowa do lat 16

I miejsce - SZUĆ
II miejsce - NIEWIADOMO


Piłka siatkowa senior

I miejsce - GA-LICKI TEAM
II miejsce - DREAM TEAM
III miejsce - EKIPA MOCNEGO UDERZENIA
IV miejsce - WODZIANKI
V miejsce - RODZINKA.PL
Najlepszy zawodnik: Arkadiusz Kowalczyk
Najlepsza zawodniczka: Joanna Sztejna

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

Tenis do 11 lat

I miejsce - Marcin Gancarczyk
II miejsce - Franek Garstecki
III miejsce - Mateusz Wojtas


Tenis kat. open

I miejsce - Patryk Mccab
II miejsce - Jerzy Gancarczyk

Puchary, dyplomy i nagrody wręczyli uczestnikom Wójt Gminy Jedwabno i Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN. Każdy zawodnik otrzymał upominki w postaci frisbee i piłki Zo?ki z logiem UKS BOCIAN.Podziękowania:


Organizator Festynu sportowego Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN serdecznie dziękuje za wsparcie Panom Waldemarowi i Pawłowi Miecznikowskim. To dzięki nim mogli?my przeprowadzić turniej siatkówki plażowej na prawdziwym boisku, wykonanym z ich pomoc? specjalnie na t? okazję. Podziękowanie również kierujemy dla Pana Szczepana Worobieja za wykonanie przez Pracowników Tartaku bramek do gry w mini piłkę nożn? dla dzieci. Wielkie podziękowania kierujemy do wolontariuszy UKS BOCIAN i sędziów zawodów, którzy sprawili że zarówno rozgrywki, jak i cała impreza sportowa, przebiegały bardzo sprawnie.

Na zakończenie kilka słów od Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN - Marcina Zapadka:

"Liczymy na to, że Nas - ludzi, którym zależy na systematycznym rozwoju lokalnej aktywno?ci sportowej, jakiej mog? się już w najmłodszych latach życia podj?ć Dzieci i Młodzież Naszej Gminy - będzie z każd? tak? imprez? coraz więcej. Pamiętajmy, że przez nasz? aktywno?ć i dobry przykład wychowujemy następne pokolenia zdrowych, silnych i ambitnych członków Naszego społeczeństwa.

Dziękuję wszystkim Członkom Uczniowskiego Klubu Sportowego BOCIAN za wsparcie w postaci składek, dobrego słowa, chęci współpracy i wszystkiego co robicie aby?my mogli działać."

Festyn sportowy współfinansowany był ze ?rodków
Urzędu Gminy Jedwabno
w ramach realizacji zadania publicznego
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
projekt pn.:
AKTYWNA MŁODZIEŻ NA DOBRY POCZˇTEK
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
z terenu gminy Jedwabno,
realizowany przez
Uczniowski Klub Sportowy BOCIAN
przy Zespole Szkół w Jedwabnie.


Autor zdjęć: Mateusz Arbatowski (Ogromnie dziękujemy!!!)
Tekst: Izabela Zapadka - koordynator projektu & Marcin Zapadka - preses UKS BOCIAN

*************************************Jeżeli w Twojej miejscowo?ci dzieje się co? ciekawego,

o czym chciałby? poinformować innych...

Zostań reporterem nieoficjalnej strony Gminy Jedwabno

i prze?lij materiał lub zdjęcia na adres:

iza @ jedwabno . com lub karol @ jedwabno . com (pisane bez spacji).


Zapraszamy do współpracy!
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory