jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
JEDWABNO

Miejscowość położona w południowo-wschodniej części Województwa Warmińsko-Mazurskiego w odległości 20 km. od Szczytna i 43 km. od Olsztyna.

W miejscowości znajdują się:
1. Urząd Gminy Jedwabno
2. Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
3. Przedszkole
4. Ośrodek Zdrowia
5. Apteka
6. Komisariat Policji
7. Remiza Straży Pożarnej
8. Gminny Ośrodek Kultury
9. Gminna Biblioteka Publiczna
10. Gminna Spółdzielnia
11. Bank Spółdzielczy
12. Urząd Poczty
13. Lokale gastronomiczne - 5
14. Stacja benzynowa
15. Handel - 17 sklepów
16. Usługi związane z leśnictwem, transportem, budownictwem
17. Cukiernia
18. Piekarnia
19. Nadleśnictwo Jedwabno
20. Kościół Św. Józefa
21. Dwa cmentarze ewangelickie przy ul. 1-go Maja - nieczynne
22. Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Odrodzenia
23. Oczyszczalnia ścieków
24. Stadion sportowy (na bardzo dobrym poziomie)
25. Gospodarstwa agroturystyczne

W Jedwabnie zachowało się kilka obiektów budowlanych, które są wpisane do rejestru zabytków: kościół, dwie chałupy bez numeru i chałupy nr 5, 7, 9, jest również kilka budynków, które są ujęte w gminnej ewidencji dóbr kultury (więcej na ten temat w dziale: historia Jedwabna).

W odległości ok. 2 km. od Jedwabna znajduje się jezioro Jedwabskie (Gębik) o powierzchni 11 ha, na którym znajduje się wyspa "Tumidaj".
Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory