jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Przyroda na terenie GminyTeren gminy położony jest na Pojezierzu Mazurskim i w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Występują rezerwaty przyrody:

[ 1.] Małga z dorzeczem rzeki Omulew - noclegowanie, gniazdowanie i tokowanie rzadkich gatunków ptaków.

[ 2.] Galwica - zachowanie roślinności bagiennej.

[ 3.] Dęby Napiwodzkie - kompleks dębów 40 szt. (pomniki przyrody).

W trakcie tworzenia są rezerwaty: Dolina Omulewska i Dolina Czarnej.

63% obszaru gminy zajmują lasy przeważnie sosnowe z puszczą Napiwodzko-Ramudzką
Na terenie gminy są 33 jeziora z których 7 dużych zajmuje 10% ogólnej powierzchni.

W lasach jest około 290 gatunków zwierząt takich jak:
łosie, wilki, rysie, bobry, żółwie błotne.

Z ptaków występują:
orzeł bielik, rybołów, cietrzew, kraska, bocian czarny żuraw, bąk, kormoran, puchacz.

Szlaki turystyczne - 1 wyznaczony przez gminę (w drodze na Burdąg).

Ścieżki dydaktyczne - 1 Dłużek 3,5 km.

Szlak krajobrazowy - rzeka Omulew, Natać Wielka, Jezioro Omulew do Wielbarka.


Zwierzyna chroniona :
Bóbr
Wydra
Nietoperz


REZERWATY NA TERENIE GMINY


Nazwa rezerwatu Rok utworzenia


Typ

rezerwatu


Miejscowość


Pow. [ha]


Galwica-ścisły 1958


T; roślinność torfowiskowa, miejsce lęgowe ptactwa wodnego


Rekownica


90,09 s.ch.k


Dęby Napiwodzkie 1989

L; drzewostany o cechach naturalnych (w tum starodrzew dębowy).

Nowe Borowe

37,11 s.ch.k.

Małga 1991

O; noclegowiska żurawi; w okresie wędrówek Jesiennych i wiosennych, miejsce gniazdowania żerowania i tokowania kilku rzadkich gatunków ptaków.

Małga

147,09

T-torfowiskowy
L-leśny
O-ornitologiczny
s.ch.k-strefa chronionego krajobrazu


POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY


Nr pomnika wg. rejonu woj.

Wymiary


Nazwa

Obwód [cm]

Wys. [m]

61

520

28

Wieś Dłużek Leśnictwo Nowy Las Oddz. 350/1971 ok.100 m od mostku rzeki Czarnej.

Dąb

64

490

26

Leśnictwo Jedwabno oddz. 229/1971 opodal ujścia rzeki Czarnej z Jeż. Dłużek.

Dąb

65

410

24

Leśnictwo Grabka oddz. 260 (1971) Dłużek.

Dąb

308

130-370

28

Przy szosie Jedwabno-Dłużek między osadą Leś. Dłużek a wsią Dłużek.

Aleja z 37 drzew: 32 dęby

3 klony

2 lipy

409

44S-500

20

Leśnictwo Rekownica oddz. 208 przy Leśniczówce, nazwa pomnika"Lipy Bartne"

2 lipy

447

360-510

24-26

Leś. Nowy Las oddz. 336 k/wśi Nowe Borowe.

10 dębów

449

3SO-450

24-26

Leś. Nowy Las oddz. 343

2 dęby

500

434-440

23

N-ctwo Jedwabno oddz. 299b w pobliżu mostku na rzece

2 dęby

448

390-510

24-26

Leś. Nowy Las oddz. 353 k/wsł Nowe Borowe.

5 dębów

757-763

170-270

30-36

Leś. Jedwabno oddz. 247c.

7 daglezjiSzlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory