jedwabno.com
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
Teren Gminy

Zajmuje 31.151 ha, w tym lasy i grunty leśne stanowią 29.699 ha.
Liczącymi się w gminie majątkami są :
 • grunty rolne - 6.200 ha
 • wody - 1.820 ha ( 33 jeziora, rzeka Omulew i Czarna )

na bazie których można prowadzić i rozwijać produkcję ekologiczną żywności. Znaczna część terenu gminy wchodzi w skład Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Liczne jeziora (Sasek Mały, Dłużek, Małszewskie, Świętajno) połączone kanałami i rzekami tworzą bazę dla żeglarstwa, kajakarstwa i wędkarstwa.
Bogactwem gminy jest jej położenie, warunki klimatyczne oraz minimalne skażenie środowiska naturalnego (brak uciążliwości przemysłowych), daje to możliwości nowoczesnego ekologicznego rozwoju gminy z zachowaniem walorów przyrodniczych i zdrowotnych. Ma to szczególne znaczenie w przyszłym zagospodarowaniu turystycznym gminy.
Szczególna atrakcyjność gminy to obok zdrowego powietrza - czyste wody, wszystkie zbiorniki mają I klasę czystości, bowiem gmina aktywnie realizuje założenia gospodarki wodno - ściekowej poprzez ciągłą rozbudowę infrastruktury technicznej takiej jak :
 • Nowoczesna oczyszczalnia ścieków.
 • Kanalizacja wsi Jedwabno.
 • Rozpoczęcie w 1996 r. Kanalizacji kompleksu wypoczynkowego Narty-Warchały.

Pozostałe elementy infrastruktury technicznej :
 • automatyczna centrala telefoniczna
 • sieć dróg asfaltowych
 • zasoby energii elektrycznej
 • możliwość wykorzystania ekologicznego źrodła energii
 • przez teren gminy przechodzą 2 nitki gazociągu

Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA

".$row[data]." ".$row[godz]."
"; echo "".$row[od].": ".$row[tresc]."

"; } } ?>
Dodaj Nowe
Oczekujących: 23


Strona ta jest nieoficjalną stroną Gminy Jedwabno. Jest prowadzona przez osoby prywatne. Zapraszamy do współpracy i przesyłania aktualności.
Przy wykorzystywaniu materiałów ze stronki wymagane jest podanie źródła.
Copyright (c) 2000-2005 Karol Biernacki jedwabno.com
 
statystyki www stat.pl