jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Koło wędkarskie

Sprawozdanie z zebrania Zarządu "Sekcji wędkarskiej OKOŃ" w Jedwabnie

podsumowującego działanie sekcji za rok 2004 i 2005


W dniu 30.01.2004 r. w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się zebranie założycielskie sekcji wędkarskiej w Jedwabnie przy Kole PZW 179 "Odrodzenie" w Szczytnie. Na zebraniu tym Koło "Odrodzenie" reprezentowali:
- Załęski Wiesław - Członek Rady Regiony Ostrołęka,
- Napiórkowska Renata - Skarbnik koła "Odrodzenie",
- Zabuski Wacław - Gospodarz Koła "Odrodzenie".
Miejscowe władze reprezentował Włodzimierz Budny - Wójt Gminy Jedwabno.
Prowadzącym zebranie został Wiesław Zabuski, który przedstawił plan działania koła na rok 2004 oraz odpowiadał na pytania dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej na jeziorach Gospodarstwa Rybackiego Janowo. Następnie przystąpiono do wyboru zarządu sekcji wędkarskiej w Jedwabnie w skład której weszli:
- Janowski Sylwester - Przewodniczący,

- Maciejczuk Krzysztof - Skarbnik,

- Wełna Sławomir - Członek.

W/w zarząd wybrał logo sekcji i jej nazwę "Sekcja wędkarska Okoń" w Jedwabnie.

Od wiosny 2004 Wójt Gminy przekazał sekcji "Okoń" w użytkowanie na okres 5 lat jezioro "Głębik" (Jedwabskie) z możliwością przedłużenia użytkowania na kolejne lata. W roku 2004 na jeziorze tym sekcja "Okoń" organizowała spławikowe zawody wędkarskie w których uczestniczyli wędkarze z naszej gminy i członkowie Koła 179 "Odrodzenie" w Szczytnie. W/w zawody sponsorowane były przez Wójta Gminy Jedwabno.
W marcu 2005 w porozumieniu z Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie zorganizowaliśmy spotkanie z młodzieżą, informując ją o możliwości wstąpienia do Sekcji wędkarskiej "Okoń". Chętnych do wędkowania zgłosiło się 20 osób. Opiekunem tej grupy "Sekcji młodzieżowej" został Sławomir Wełna.
W roku 2005 zorganizowano trzykrotnie zawody wędkarskie dla młodzieży w których uczestniczyło ogółem 122 dzieci z Gminy Jedwabno i Gminy Szczytno. Pierwsze z tych zawodów odbyło się z okazji festynu "W Gminie jak w rodzinie" zorganizowanego przez Zespół Szkół w Jedwabnie na jeziorze "Dłużek", pozostałe odbyły się na jeziorze "Domowe Małe" w Szczytnie. Na zawodach na jeziorze "Dłużek" klasyfikacja uczestników przedstawiała się następująco:
- miejsce I - Kazimierczyk Wojciech,
- miejsce II - Cieślowski Radosław,
- miejsce III - Czerwiński Jacek.
Wśród dziewcząt wyróżniła się Ewa Żerańska zajmując miejsce IV.
W zawodach odbywających się na jeziorze "Domowe Małe" w Szczytnie z okazji "Dnia Dziecka" w grupie najstarszej miejsce I zajął Wojciech Kazimierczyk. W grupie młodszej II miejsce zajął Radosław Cieślowski, oraz V Marta Kadłubowska.
W dniu 15.04.2005 r. na zebraniu zarządu sekcji podjęto uchwałę o konieczności zarybienia jeziora "Głębik". Uzyskane pieniądze ze sprzedaży zezwoleń na wędkowanie na jeziorze "Głębik" z roku 2004 i 2005 zostały przeznaczone na zarybienie jeziora. W miesiącu kwietniu zapuszczono 10.000 sztuk szczupaka (narybek), natomiast w miesiącu październik zapuszczono 60 kg. karpia (kroczek ok. 450 szt.), 25 kg. lina (kroczek ok. 600 szt.), 5 kg. amura (kroczek ok. 100 szt.).


Zarząd Sekcji Wędkarskiej "Okoń"


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory