jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
Scieżka dydaktycznaLasy Nadleśnictwa Jedwabno to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Duży zwarty kompleks leśny z rozsianymi w nim licznymi jeziorami sprawiają, że teren ten już od dawna uznawany jest za bardzo atrakcyjny turystycznie. Wśród turystów oraz młodzieży szkolnej jest wielu miłośników przyrody, do których szczególnie skierowana jest propozycja spaceru leśną ścieżką dydaktyczną.


Trasa ścieżki przebiega ciekawym, urozmaiconym pod względem ukształtowania terenu fragmentem Leśnictwa Jedwabno. Las otaczający ścieżkę nawet dla mniej wytrawnego obserwatora ukazuje swoją ogromną biologiczną różnorodność.
Leśna ścieżka "Dłużek" położona jest na początku miejscowości Dłużek, przy drodze z Jedwabna do Olsztyna. Ścieżka ma charakter "pętli" o długości 3,5 km i jest dobrze oznakowana strzałkami kierunkowymi oraz specjalnymi znakami na pniach drzew. Trasa rozpoczyna się od pola namiotowego nad jeziorem Dłużek. Wzdłuż szlaku ustawionych jest 18 tablic omawiających stanowiska edukacyjne. Każda tablica obejmuje stosowną co do aktualnego miejsca tematykę, tj.:
1. Mapa - początek ścieżki.
2. Lasy w Polsce - krótka charakterystyka lasów w Polsce oraz warunków przyrodniczych Nadleśnictwa Jedwabno.
3. Las i bór - opisy siedlisk, pokazanie i porównanie siedlisk lasowych i borowych.
4. Sukcesja i odnowienie naturalne - opis na czym polega sukcesja ekologiczna; przedstawiony jest tu również przykład odnowienia naturalnego na dawnym poletku łowieckim.
5. Jak powstaje las - pokazana jest siedmioletnia uprawa; opisany jej skład gatunkowy oraz sposób zabezpieczenia przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę.
6. Cykl życiowy drzewostanu - przedstawiony jest tutaj rozwój drzewostanu sosnowego od uprawy, aż po drzewostan przeszłorębny; widoczna jest najstarsza faza życiowa drzewostanu - sosna w wieku 110 lat.
7. Młodnik - leśna młodzież - opisany jest dziesięcioletni młodnik sosnowy, jego skład gatunkowy w chwili założenia uprawy oraz zabiegi hodowlane, jakie były wykonane w tej fazie rozwoju ( czyszczenia ).
8. Wyłączony drzewostan nasienny - przedstawiony jest tutaj sosnowy WDN w wieku 120 lat; opisany jest cel wybierania i uznawania Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych oraz ich oznakowanie w terenie.
9. Łowiectwo - tablica na tym przystanku reprezentuje zwierzynę łowną, którą można spotkać w lasach; umiejscowione są tutaj również urządzenia łowieckie służące zimą do dokarmiania zwierzyny ( paśnik dziczy i jeleni, lizawka ).
10. Rys geologiczny Pojezierza Olsztyńskiego - przystanek ten zlokalizowany jest na bardzo urozmaiconym terenie pod względem rzeźby geologicznej; przedstawiony jest przekrój profilu glebowego z krótkim opisem historii jego powstania.
11. Mieszkańcy lasu których nie dostrzegamy - tablica na tym przystanku opisuje drobne, pożyteczne owady, na które zazwyczaj nie zwracamy w lesie uwagi; zlokalizowana jest ona przy bardzo dużym i okazałym mrowisku. 12. Drzewa drobne i doborowe - przystanek ten jest umiejscowiony przy wyznaczonych drzewach dorodnych w trzebieży; przedstawione jest tutaj porównanie drzew dorodnych i doborowych.
13. Ochrona lasu - tablica ta informuje o metodach ochrony lasu przed szkodliwymi owadami; pokazane są różne rodzaje pułapek służących do zwalczania i prognozowania pojawienia się szkodników; opisane są również biologie rozwoju najgroźniejszych dla lasu owadów.
14. Grupa pomnikowych daglezji - przystanek zlokalizowany przy 122 - letnich daglezjach; pierśnica tych drzew waha się od 170 - 300 cm, a wysokość 30 - 36 metrów.


W połowie drogi jest miejsce na wypoczynek ( stoły i ławy ), przy których stoją także stojaki pokazujące przekroje różnych gatunków drzew i żerowiska szkodliwych owadów.
Pomiędzy przystankami umieszczone są także tablice opisujące poszczególne gatunki drzew i roślin runa leśnego. Zwiedzając opisaną ścieżkę dydaktyczną można obserwować naturalnie piękną przyrodę. Do tych ciekawostek, które niejednokrotnie są rzadkością należą:
- siedliska lasowe i borowe;
- rożne gatunki drzew i krzewów ( sosna, świerk, modrzew, brzoza, dąb buk, grab i wiele innych );
- różne gatunki roślin zielnych, w tym także chronionych ( konwalia majowa, lilia złotogłów, arnika górska );
- zwierzęta ( sarnę, jelenia, dzika, daniela, lisa, wiele ptaków - o ile zachowana zostanie cisza ;
- różne etapy życia lasu - od młodnika do starodrzewu;
- miejsce sukcesji ekologicznej;
- drzewostan nasienny;
- pomnikowe daglezje;
- różne typy pułapek na szkodliwe owady;
- mrowiska;
- paśnik dla dzików i jeleni, lizawka;
- babrzysko - miejsce gdzie dziki zażywają kąpieli błotnych;
- ekspozycję przekroi drewna różnych gatunków drzew leśnych;
- różnego rodzaju uszkodzenia drewna spowodowane przez szkodliwe owady leśne;
- jezioro Dłużek.
Ponadto można rozwijać bądź pogłębiać swoje zainteresowania poprzez zdobywanie kompetentnej i wartościowej wiedzy o lesie. Pytania, na które uzyskamy odpowiedzi to:
- ile i jakie lasy znajdują się w Polsce;
- czym różni się las od boru;
- co to jest sukcesja oraz odnowienie maturalne;
- jak powstaje las;
- jakie są cykle życiowe drzewostanu;
- co to są drzewa dorodne, a co doborowe;
- co to jest wyłączony drzewostan nasienny;
- co rozumiemy pod pojęciem łowiectwo;
- jak i przed czym chronimy las;
- jaką rolę spełniają mieszkańcy lasu, których nie dostrzegamy.
To tylko niektóre zagadnienia, jakimi leśnicy przy okazji zwiedzania ścieżki dydaktycznej zainteresują każdego turystę, miłośnika przyrody czy po prostu "przechodnia". Pracownicy Nadleśnictwa Jedwabno służą także fachową i rzetelną informacją o gospodarce leśnej i problemach z nią związanych.Tekst:
Jolanta Pietruczuk
Barbara Zenik

Zdjęcia:
Marta KadłubowskaSzlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory