jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
DĘBOWIEC


Wieś położona w odległości ok. 2 km. od miejscowości Kot, przy trasie Jedwabno - Nidzica.

Przez wieś płynie rzeka "Omulew". Most na Dębowcu służy jako miejsce postoju kajakarzy płynących tym szlakiem wodnym.


W miejscowości znajdują się dwa budynki Leśniczówki oraz cmentarz ewangelicki - nieczynny.


HISTORIA DĘBOWCA

Dębowiec został założony w 1617 r. Dziewięciu wolnych chłopów otrzymało wtedy 12 łanów chełmińskich.
Po kilkunastu latach od założenia wieś ta wymarła, by na początku XVIII wieku znów się narodzić. Przyczyną wymarcia mogła być epidemia lub najazd polsko-tatarski w 1656 r. Teorię tę można oprzeć na spisach parafialnych z końca XVIII wieku i spisie katastralnym z 1717 r. Spisy parafialne z parafii ewangelickiej w Jedwabnie z lat 1674/1675 i 1694/1695, wymieniające nazwy wsi należące do parafii oraz liczbę posiadanych przez nią łanów, nie mówią nic o Dębowcu. Z kolei spis katastralny z 1717 r. podaje, że w Dębowcu na 12 łanach było osadzonych 15 asekurantów. Jeśli owe 12 łanów to łany nadane w 1617 r. to przez pewien czas musiały one pozostawać "puste", co oznacza że wieś była wyludniona. Czy tak rzeczywiście było, prawdopodobnie nie da się już stwierdzić.
W 1782 r. Dębowiec liczył 12 chałup. Podczas panowania Fryderyka Wilhelma III założono we wsi szkołę. Spis z 1822 r. wymienia w Dębowcu 9 chłopów szkatułkowych, między innymi sołtysa Karla Rostecka.
W Wigilię Bożego Narodzenia 1860 r. prawie cała wieś spłonęła. Podczas I wojny światowej Dębowiec spłonął w 50 procentach. Podobnie jak Małga i Piec, również Dębowiec został w 1954 r. zniszczony w celu utworzenia poligonu.


Zdjęcia: Krzysztof Nikadon


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory