jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
DZIERZKI

Wieś położona przy drodze Jedwabno - Szczytno, ok. 11 km. od Jedwabna.

HISTORIA WIOSKI

Osada ta powstała 6 marca 1612 r. Dokument założycielski nadawał 6 łanów, 23 morgi i 136 prętów.
Swoją nazwę wieś wzięła od jednego z pierwszych lokatorów - Adama Dzierzka. W 1782 r. liczyła 3 dymy. Z czasem osada ta, jako majątek Althöfen została włączona do sołectwa Nowy Dwór. Stan ten przetrwał do końca II wojny światowej. Przed 1945 r. majątek ten był podzielony pomiędzy dwóch właścicieli: Augusta Küchna i Emila Jaschinskiego.
W dzisiejszych granicach zabudowań Dierzek znajduje się nie tylko majątek Althöfen (część wsi położona po prawej stronie przepływającego przez Dzieżki potoku), lecz także dwie kolonie nie należące przed II wojną światową do majątku: pierwsza przy skrzyżowaniu dróg z Nowego Dworu i Jedwabna (właściciel Paul Lehwald), druga przy wyjeździe ze wsiw kierunku Szczytna (właściciel Bogierzcik).


Zdjęcia: Krzysztof Nikadon


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA

".$row[data]." ".$row[godz]."
"; echo "".$row[od].": ".$row[tresc]."

"; } } ?>
Dodaj Nowe
Oczekujących: 23


Strona ta jest nieoficjalną stroną Gminy Jedwabno. Jest prowadzona przez osoby prywatne. Zapraszamy do współpracy i przesyłania aktualności.
Przy wykorzystywaniu materiałów ze stronki wymagane jest podanie źródła.
Copyright (c) 2000-2005 Karol Biernacki jedwabno.com
 
statystyki www stat.pl