jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7"KOCIE HARCE" - Festyn w Kocie, 2 maja 2009 r.GMINNY OŒRODEK KULTURY W JEDWABNIE DZIĘKUJE RADZIE SOŁECKIEJ WSI KOT ORAZ MIESZKAŃCOM, KTÓRZY WYKAZALI SIĘ AKTYWNĽ POSTAWĽ PODCZAS IMPREZY "KOCIE HARCE".

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy GOK Jedwabno

Zdjęcia: GOK Jedwabno


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA

".$row[data]." ".$row[godz]."
"; echo "".$row[od].": ".$row[tresc]."

"; } } ?>
Dodaj Nowe
Oczekujących: 23


Strona ta jest nieoficjalną stroną Gminy Jedwabno. Jest prowadzona przez osoby prywatne. Zapraszamy do współpracy i przesyłania aktualności.
Przy wykorzystywaniu materiałów ze stronki wymagane jest podanie źródła.
Copyright (c) 2000-2005 Karol Biernacki jedwabno.com
 
statystyki www stat.pl