jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7"KOCIE HARCE" - Festyn w Kocie, 2 maja 2009 r.GMINNY OŒRODEK KULTURY W JEDWABNIE DZIĘKUJE RADZIE SOŁECKIEJ WSI KOT ORAZ MIESZKAŃCOM, KTÓRZY WYKAZALI SIĘ AKTYWNĽ POSTAWĽ PODCZAS IMPREZY "KOCIE HARCE".

Z wyrazami szacunku
Dyrektor i pracownicy GOK Jedwabno

Zdjęcia: GOK Jedwabno


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory