jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
SZUĆ


Wieś położona ok. 3 km. na południe od Jedwabna.

W pobliżu miejscowości płynie rzeka Omulew, na której w sezonie letnim można często spotkać kajakarzy. W samej miejscowości znajduje się wypożyczalnia kajaków, oferująca sprzęt wraz z transportem.

W miejscowości znajdują się:
1. Dwa sklepy spożywczo - przemysłowe
2. Cmentarz ewangelicki - nieczynny
3. Remizę OSP


HISTORIA WIOSKI

Nazwa tej wsi jest pochodzenia staropruskiego. Pochodzi ona od położonego tutaj osiedla Prusów o nazwie Sucz. Osiedle to wzięło nazwę od pobliskich jezior, które dziś nie istnieją. Nazwa jezior i wsi pochodzi od staropruskiego słowa "suckans", które oznacza "ryby".
Choć Szuć istniała dużo wcześniej, przywilej założycielski wydano dla niej dopiero 4 kwietnia 1571 r. Sześciu chłopów otrzymało wtedy 29 łanów i 25 mórg ziemi na prawie chełmińskim. 30 stycznia 1572 r. Matthes Rasch otrzymał przywilej na prowadzenie karczmy.
Według spisu urzędowego z 1625 r. Szuć posiadała 38 łanów ziemi, której gospodarowało 19 chłopów. W dokumencie z 1641 r. podano, iż w młynie w Szuci było 1 koło wodne.
Na skutek najazdu polsko - tatarskigo w 1656 r. zginęło wielu mieszkańców wsi. Spowodowało to powstanie "pustych łanów", czyli ziemi leżącej odłogiem wskutek braku rąk do pracy. Spis urzędowy z 1680 r. podaje: "Spośród 74 łanów 28 jest pustych".
Około 1690 r. położone obok Szuci jezioro Schutsche Teich miało 6 łanów i 2 morgi powierzchni (ponad 100 ha). W tłumaczeniu na język polski jezioro to nazywało się Szucki Staw. W jeziorze Schutsche Teich łowiono głównie leszcze i płotki. Płotki pochodzące z jeziora urzednicy uznawali za najlepsze. Kolejne, znacznie mniejsze jezioro, znajdowało się w połowie dzisiejszej drogi między Szucią a Nowym Borowym. Jezioro Schutsche Teich z upływem czasu przekształciło się w bagna. Podobnie stało się z drugim jeziorem.
W 1695 r. Szuć posiadała 74 łany i 23 morgi. W 1696 r. jako sołtysa wsi wymieniano Jakoba Kopela. Podczas panowania Fryderyka Wielkiego (1740-1786) "puste łany" zostały obsadzone przez 17 asekurantów. W 1782 r. Szuć liczyła 53 chałupy. Podczas separacji lasów w 1785 r. wspólnota wiejska Szuci otrzymała 16 łanów, 20 mórg i 199 prętów ziemi. W 1817 r. Szuć posiadała 59 chałup i liczyła 225 mieszkańców. Spis urzędowy z 1832 r. mówi o mieszkańcach wsi następująco: "6 chłopów chełmińskich między innymi Christoph Rasch, 24 asekurantów, karczmarz, 5 właścicieli".
W latach 1850-1900 znacznie powiększono areał ziemi wykorzystywanej gospodarczo. Spowodowane to było melioracją terenów po dawnym jeziorze Schutsche Teich. Dokonało jej Towarzystwo Melioracji Obszaru Omulwi. Powastało ono 24 czerwca 1857 r. i obejmowało wsie: Małga, Piec, Dębowiec i Szuć. Na terenie Szuci zmeliorowano 1362 morgo i 63 pręty. Podczas prac natrafiono na pozostałości po dawnym młynie. W 1858 r. Szuć liczyła 79 chałup i 112 łanów. Liczba mieszkańców wsi w 1895 r. wynosiła 613.

Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory