jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
WAPLEWO

Wieś położona przy drodze Jedwabno - Pasym, ok. 12 km. od Jedwabna.


HISTORIA WAPLEWA

Waplewo zostało założone w 1388 r. Wielki mistrz Konrad Zöllner von Rotenstein zapisał wtedy Bartuschowi z Waplewa nad jeziorm Narejckim 10 łanów chełmińskich na założenie wsi. Pierwszymi mieszkańcami Waplewa Byłi schrystianizowani Prusowie.
W 1539 r. wieś liczyła 22 chałupy. W 1559 r. książę Albrecht Hohenzollern dbając o interesy mieszczan pasymskich nakazał karczmarzowi z Waplewa prowadzenie wyszynku wyłącznie piwa miejskiego, a w przypadku gdyby go zabrakło - piwa zamkowego. W dokumencie księcia Jerzego Fryderyka z 1581 r., wydanym również w interesie Pasymia, karczmarza z Waplewa również pozbawiono prawa wyszynku piwa. W okresie znacznie późniejszym ktoś nabył prawo do prowadzenia karczmy w Waplewie. Ów nabywca miał ją pobudować, "aby książę ruszając w pościg i polując mógł tam korzystać wygodnie z zimnej kuchni.
Waplewo ucierpiało podczas najazdu polsko-tatarskiego w 1656 r. Według księgi inwentarzowej Psymia z 1750 r. podczas tego najazdu spłonął położony w mieście dwór Schertwitza oraz należąca do niego karczma w Waplewie. W 1782 r. Waplewo liczyło 22 chałupy, natomiast w 1817 r. 29 chałup i 167 mieszkańców.
Utworzenie w 1818 r. powiatu szczycieńskiego spowodowało, iż Waplewo jako jedyna miejscowość dzisiejszej gminy Jedwabno leżała w innym powiecie niż pozostała część gminy. Dopiero w 1955 r., gdy Jedwabno i okolice zostały odłączone od powiatu nidzickiego i przyłączone do powiatu szczycieńskiego, cały obszar gminy znalazł się w jednym powiecie.


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory