jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
WITÓWKO

Wieś położona przy drodze Jedwabno - Szczytno, ok. 8 km. od Jedwabna.


HISTORIA WITÓWKA

Witówko założono jako wieś szkatułową 12 czerwca 1701 r. Powstało nad jeziorem o tej samej nazwie, które w 1885 r. zostało spuszczone do jeziora Sasek Mały. Mieszkańcy zostali zwolnieni z czynszu na okres 5 lat.
Epidemia dżumy w latach 1708-1710 spowodowała śmierć wielu mieszkańców Witówka i na całe dziesięciolecia zahamowała jego rozwój.
W piśmie wspólnoty wiejskiej, skierowanym do władz 17 czerwca 1756 r., znajduje się następujący fragment: "Łąki dostarczają tylko kwaśnej trawy. Zapotrzebowanie na siano nie może zostać pokryte".
W 1782 r. Witówko posiadało 8 chałup. W 1817 r. wieś liczyła już 12 chałup i 79 mieszkańców. Szkołę w Witówku założono za czasów Fryderyka Wilhelma I. W 1858 r. wieś, bez pobliskiej leśniczówki miała 33 łany i 27 chałup.


Zdjęcia: Krzysztof Nikadon


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory