jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7
WITOWO

Wieś położona przy drodze Jedwabno - Burdąg - Nowy Dwór, ok. 13 km. od Jedwabna.


HISTORIA WITOWA

Przywilej założycielski dla Gytaw (Witowo) został wydany 9 marca 1410 r. Dokument ten odnowiono w 1450 r. Wsi położonej nad jeziorem Wielkim Witowskim nadano 20 łanów na prawie chełmińskim. W przywileju napisano: "mieszkańcy mają obowiązek wystawić jedną służbę z koniem i pancerzem i od każdego pługa oddać do urzędu szelf żyta i szelf pszenicy".
Spis urzędowy z 1650 r. wymienia w Witowie 10 chłopów, m.in. Szczepana, Olcha, Knietzę. Wieś miała wtedy 26 łanów.
W 1756 r. wymieniono jako sołtysa wsi Jakuba Lipka.
Przy separacji lasów w 1785 r. wspólnocie wiejskiej Witowa przekazano 10 łanów, 24 morgi i 188 prętów chełmińskich ziemi.
W 1834 r. mieszkało we wsi 14 gospodarzy (między innymi sołtys Johann Lux) i 6 zagrodników.


Zdjęcia: Krzysztof Nikadon


Szlaki Turystyczne PDF

POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory